Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av digital videounderhållning på samtliga våra marknader. Vi formar framtidens underhållning genom att förena vår publik med det innehåll de älskar vare sig det är i hemmet eller på resande fot, tablålagt eller on demand. Dessa produkter, både online och offline, finansieras av reklam- och abonnemangsintäkter. Vi driver TV-kanaler, nätverk och plattformar i Norden och även internationellt.

Huvuddelen av innehållet köps men vi äger också nice entertainment, som är Nordens ledande innehållsproduktionsbolag med global distributionskapacitet. MTG är också världens största esport-bolag (genom Turtle Entertainment och DreamHack) och Europas största flerkanalsnätverk (genom Zoomin och Splay).

Reflektion över året som gått från vår VD

Sammanfattning av VD-ordet

2015 har varit ett år präglat av stora förändringar för MTG då vi accelererade vår strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till en digital videounderhållningskoncern. Vi har en tydlig ambition att vara den ledande aktören inom digital videounderhållning på alla våra marknader

Våra satsningar har lett till att vi gick ur 2015 med starkare, mer relevanta och bättre produkter än någonsin tidigare samtidigt som vi hade fler kunder och rekordhög försäljning. Rörelseresultatet var i nivå med 2014 och uppgången hade varit rejäl om vi inte hade påverkats kraftigt av negativa valutaeffekter. Vi har en stark balansräkning och har föreslagit en högre årlig utdelning.

Vi har förändrat sättet vi arbetar och genom den här omvandlingen av verksamheten har vi identifierat en besparing på 600 miljoner kronor, varav merparten kommer att realiseras under 2016. Besparingarna gör att vi kan finansiera nya investeringar i innehåll och teknik liksom kompensera för fortsatt negativa valutaeffekter.

Genomgången av vår bolagsportfölj är en viktig del av vår strategi eftersom vi vill säkerställa att kapital allokeras till de bolag och produkter som har störst potential och avkastning. Vi har därför även gått ur ett antal marknader, vilket är i linje med förändringen i vårt strategiska fokus från en geografisk expansion av vår traditionella TV-verksamhet till att etablera ledande positioner inom kompletterande digitala underhållnings-vertikaler med global potential. Här har vi gjort stora framsteg under 2015 och 2016.

Den grupp som vi i dagligt tal kallar ”Millennials” flyttar i allt högre utsträckning till sociala kanaler och flerkanalsnätverk (vanligtvis på YouTube). Detta är anledningen till att vi under 2014 investerade i Splay, Sveriges största flerkanalsnätverk, och under förra året köpte 51% av Zoomin.TV, Europas största flerkanalsnätverk med mer än 2,2 miljarder visningar varje månad.

Sport har alltid varit en viktig drivkraft för vår traditionella TV-verksamhet och tävlingsinriktat dataspel är en av de största videokategorierna online. Detta är anledningen till att vi köpte 74% av Turtle Entertainment, det största esportbolaget i världen, samt 100% av Dreamhack, Skandinaviens ledande esport-operatör. Vi organiserar idag de ledande esport-ligorna och eventen i världen.

Dessa nya digitala verksamheter har redan vuxit mycket snabbare än vad vi förväntade oss vid tiden för förvärven, och under 2015 har de fördubblat sin försäljning nästan 1 miljard kronor (proforma).

Det är styrkan i MTGs kultur som har gjort det möjligt för oss att förändras i snabb takt, och ambitionen är att accelerera vår försäljningstillväxt och öka vår vinst under 2016 och kommande år. Vår strategi handlar om att skapa ett hållbart värde för alla våra intressenter och samtidigt uppfylla vårt samhällsansvar.

Läs mer
Ladda ned fullständigt vd-ord

Portföljöversyn

Vi har levererat enligt vårt åtagande att se över och optimera vår portfölj. Vi allokerar kapital till de bolag och produkter som har störst potential och avkastning. Under 2015 köpte vi ett antal digitala verksamheter men sålde även ett antal icke-kärn eller skalbara verksamheter, som en del av vår resa från ett traditionellt TV-bolag till en ledande digital videounderhållningskoncern på alla våra marknader.

Klicka här för att läsa mer

Turtle

Turtle Entertainment är världens största bolag inom esport och driver det kända varumärket ESL. Turtles ligor och turneringar online såsom ESL One och Intel® Extreme Masters med internationella topplag och stjärnspelare, är några av de största i världen och attraherar mer än 100 miljoner tittare online. Klicka här för mer information.

 

 

Zoomin.TV

Zoomin.TV är ett globalt nätverk inom videounderhållning online samt ett innehållsproduktionsbolag och reklamhus. Zoomin är världens femte största och Europas största flerkanalsnätverk på YouTube, där bolaget genererar mer än 2 miljarder videovisningar per månad. Klicka här för mer information.

 

 

Splay

Splay är Skandinaviens största flerkanalsnätverk online och som nu även expanderar internationellt. Bolagets innehåll och talanger genererar för närvarande över 200 miljoner visningar per månad på sina 600 YouTube-kanaler. Klicka här för mer information.

 

 

DreamHack

DreamHack är Skandinaviens största bolag inom esport och organisatör av världens största digitala festivaler och LAN-fester – DreamHack Summer och DreamHack Winter i Sverige. DreamHack driver både lokala och internationella esport-ligor och tävlingar. Klicka här för mer information.

 

 

 

Exits

Under året har vi även sålt Sappa, ett kabel-TV-bolag i Sverige, våra fri-TV-verksamheter i Ungern och våra ryska och internationella betal-TV-verksamheter. Efter årets slut har vi tillkännagivit att vi sålt vår satellitplattform i Ukraina och vi är nu i färd med att sälja vår 38-procentiga andel i CTC Media.

Mer information om vårt resultat hittar du här.

Klicka på siffrorna nedan för att jämföra med tidigare år.

16.218 Försäljning

(Mkr)

Försäljning

(Mkr)

14.073
15.746
16.218
2013
2014
2015
1.268 Rörelseresultat före engångseffekter

(Mkr)

Rörelseresultat före engångseffekter

(Mkr)

1.300
1.290
1.268
2013
2014
2015
2.124 Nettoskuld

(Mkr)

Nettoskuld

(Mkr)

772
362
2.124
2013
2014
2015
11,50 Föreslagen/utbetald utdelning

(SEK)

Föreslagen/utbetald utdelning

(SEK)

10,50
11,00
11,50
2013
2014
2015
21 Avkastning på sysselsatt kapital

(Procent)

Avkastning på sysselsatt kapital

(Procent)

29
24
21
2013
2014
2015
3.907 Antal anställda

(Genomsnittligt antal)

Antal anställda

(Genomsnittligt antal)

3.361
4.059
3.907
2013
2014
2015

Vill du få fullständig information om vårt resultat, ladda ned vår årsredovisning som pdf.

Ladda ned PDF